Andreas Saxi Jensen

ASJ

Andreas Saxi Jensen

Driftskoordinator / Sivilingeniør
Mobil:
40 01 61 87

Andreas Saxi Jensen

Ansatt i Scan Survey fra 2014. Mastergrad i Geomatikk fra NMBU (tidligere UMB) på Ås. Til daglig er han ansvarlig for koordinering av landmålingsrelatert drift samt prosjekteier og ansvarlig for planlegging i forbindelse med større samferdselsprosjekter. Han utfører i tillegg etablering av digitale terrengmodeller, etablering og analyse av geodetiske grunnlagsnett samt fastmerkemålinger.