Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Terrestrisk laserskanning av UiT Narvik

Scan Survey har laserskannet UiT Narvik i forbindelse med store rehabiliteringsarbeider.

laserskanning av eksisterende bygg

UiT Narvik (tidligere Høgskolen i Narvik)

UIT_Laserskanning_Punktsky_fasade

Det skal utføres store renoveringsarbeider på utvalgte bygg ved UiT Narvik (tidligere Høgskolen i Narvik). Scan Survey fikk i oppdrag å levere BIM-modell for planleggingsgrunnlag av disse arbeidene. Omfanget av arbeidene var fasaden av 1969-bygget, i tillegg til innsiden av Teorifløyen og kantinen, som omfatter ca 6000m².

 

UIT_Tversnitt_BIM_3dmodell_laserskanning

Den mest kostnadseffektive metoden for datainnsamling på slike oppdrag er terrestrisk laserskanning. Scan Survey bruker Leica P20, som skanner både raskt og nøyaktig – et enkelt rom med én oppstilling er ferdig skannet på under 2 minutter. Med bruk av såkalte targets (en type fastmerke), som er innmålt med totalstasjon, kan den ferdige punktskyen georefereres med høy absolutt nøyaktighet. Man har da et svært detaljert datagrunnlag for å lage en BIM-modell. 

 

Kantinen_felt kantine_laser Knatine_modell

Over kan en se innsiden av bygget i et vanlig bilde, som et bilde av punktskyen før den er renset for støy, og et bilde av den ferdige BIM-modellen. Trykk på bildene for å se dem i full størrelse.

oversikt_webview_Autodesk_A360_Viewer

Den ferdige modellen leveres på flere formater, både proprietære som kan brukes direkte i BIM-verktøy som for eksempel Revit og Tekla, samt åpne formater som IFC. De forskjellige bygningselementene er klassifisert i standardiserte objekttyper. Metadata som romnummer og -navn kan legges på. Scan Survey kan også legge ved punktskyen i leveransen, slik at mottaker kan selv kontrollere modellen. Punktskyen leveres på .las-format, men også tekst-formater om det er nødvendig. Den vil være klassifisert, slik at man enkelt kan skru av lag med for eksempel støypunkter. Den kan også deles inn i mindre punktskyer, delt inn i etasjer for eksempel.

 

Fasade_REVIT_BIM_CAD_SKANNING
Scan Survey AS har lang erfaring med bruk av terrestrisk skanning til små og store bygg, tunneler, kraftverk, konstruksjoner og mye mer. Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe ditt prosjekt!

Du kan også lese mer detaljert informasjon om terrestrisk laserskanning her i vår sway presentasjon.