Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Tematisert terrengmodell - Kringsjå Studentby

Vinteren 2014-2015 fikk Scan Survey oppdraget med å måle inn området rundt Kringsjå studentby i Oslo. Alt av vei- og terrengsituasjon, fasadeliv og tekniske detaljer ble målt inn.

Tematisert terrengmodell - Kringsjå Studentby

Vinteren 2014-2015 fikk Scan Survey oppdraget med å måle inn eksisterende situasjon av området rundt Kringsjå studentby i Oslo. Alt av vei- og terrengsituasjon ble innmålt, sammen med fasadeliv og andre tekniske detaljer.

TerrengmodellOppdraget er utført som tradisjonell måling med totalstasjon. I tillegg til innmålte linjer og punkter leverer Scan Survey alltid en triangulert overflatemodell (TIN). Modellen brukes som høydebærende beregningsgrunnlag i prosjekteringsprogramvaren. Når modellen er dannet fra landmålte linjer og punkter blir flatene i modellen tematisert. Resultatet er en modell som er svært informativ. Det er enkelt å utvide tematisering om man ønsker den mer detaljert - f.eks. hvilket materiale muren er laget av, type belegningsstein osv.

For å få en enda finere modell er bygningsmassen triangulert. Det er gjort svært enkelt for visualiseringsformål, noe som også kan gjøres med andre volumobjekter som trær, stolper og lysmaster m.m.

 TIN-modell av Kringsjå