Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Skanning av bekkekulvert

En kan si mye om landmålingsfaget, men det er absolutt variert. Den ene dagen står du sorgløs ute i en blomstereng, den neste er du omgitt av giftgass og ikledd like mye verneutstyr som en røykdykker.

Skanning av bekkekulvert

En kan si mangt og meget om landmålingsfaget, men en ting som er sikkert er at det er variert. Den ene dagen står du sorgløs ute i en blomstereng, sola skinner og humla surrer. Den neste er du på vei ned i en dyp kulvert, omgitt av giftgass og ikledd like mye verneutstyr som en røykdykker.
Kontrast_2
Sistnevnte var tilfellet nå i desember. Et sted i Oslo skal det bygges et nytt lagerbygg, men under tomta går en gammel bekkekulvert hvis plassering er usikker. Scan Survey AS ble derfor hyret inn for å stedfeste denne.
 
Oppdraget bestod i å skanne en strekning på et par hundre meter. Under normale omstendigheter en jobb som er utfordrende nok, der kulverten ligger nær 10 meter under bakken. Men nei, utfordringen lå i at kulverten gikk gjennom en gammel fylling. Og i gamle fyllinger er
det som oftest uhumskheter i gassform. I denne var det for eksempel påvist H2S, CO og metan.
 
Her hjalp det ikke å knyte skjerfet foran ansiktet; her trengtes det friskluft. For å gjennomføre dette på en trygg måte fikk vi ekstern bistand  av eksperter på arbeid under denne typen forhold. De stilte opp med lufttanker, kompressor, aggregat, høytrykksspyler og - på
toppen av det hele - et varmetelt til gutta som skulle tilbringe brorparten av fredagskvelden under bakken.
Arbeidslag og sted_2
Slike jobber er - fra et teknisk ståsted - alltid utfordrende. Det er ikke bare-bare å etablere fastmerker når objektet som skal måles ligger langt under bakken (det er jo ikke slik at en har GNSS-dekning der nede). Og å bygge et godt fastmerkenett i en trang, vannførende kulvert kan òg beskrives som noe kinkig.
 
Men alt dette blekner mot hvordan behovet for friskluft ødelegger enhver rytme i arbeidet. Den ekstra vekten og den noe keitete opplevelsen av å arbeide med en ståltank på ryggen kan ikke sammenlignes med irritasjonen når varselet går og arbeidslaget må opp til bakken for å
fylle luft.
 
Opp og ned, opp og ned, opp og ned igjen. I 12 lange timer gikk arbeidet slik. Fastmerkedrag og skanning i form av intervalløkter på 30 minutter. Ja, det gikk med nær en tank alene bare på å vinsje ned skanneren og å få fraktet denne lengst inn i kulverten (en Leica P20 i kasse
veier noe mer enn en totalstasjon, skal vite).
Kulvert
Nuvel, til sist ble vi ferdig og det hele resulterte i en ganske så flott modell. Så nå kan arbeidet i området fortsette på en forsvarlig måte, uten fare for å treffe kulverten.
Punktsky
Scan Survey AS har lang erfaring med innmåling av krevende objekter under bakken. Større kulverter, pumpestasjoner, oljehaller og lignende kan vi dokumentere ved hjelp av laserskanning, slik det ble brukt på denne kulverten. Les mer om laserskanning og 3D-modellering. Kummer og små kulverter kan vi dokumentere med vår innovative 3D-kum teknologi, og sammen med 3D-rør dokumentasjon gir dette et veldig presist og komplett bilde av det som befinner seg under bakken Les mer om 3D-rør og 3D-kum.

Ta kontakt dersom du stiller med vår neste utfordring!