Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Scan Survey Skanner SKAM-skolen

Scan Survey AS skannet i vinterferien Hartvig Nissen VGS i Oslo. Skolen er mest kjent som innspillingsstedet for suksesserien SKAM.

Scan Survey Skanner SKAM-skolen

Scan Survey AS skannet i vinterferien Hartvig Nissen VGS i Oslo. Skolen er kanskje mest kjent som innspillingsstedet for suksesserien SKAM. Serien der vi følger vennegjengen Eva, Noora, Vilde, Sana og Chris. Med det uforglemmelige dramaet mellom Noora og William eller møtet mellom Isak og Even. Videre er også ungdomsserien vidt kjent for å ta opp viktige temaer og aktuell ungdomsproblematikk som kjærlighetssorg, spiseforstyrrelser, seksuell trakassering, homofili og religion. Alt dette sammen med usikkerheten ved å starte på videregående skole.
Skam skolen Hartvig Nissen Skannes utvendig
Scan Survey AS sin skanning av Hartvig Nissen er dessverre ikke i forbindelse med mer SKAM. Selv om en 3D-modell av skolebyggene fint kunne tenkes å bli brukt til en animasjonsserie eller fascinerende filmteknikker. Arbeidet Scan Survey AS har utført er istedenfor bestilt av Undervisningsbygg i forbindelse med oppussingen av Hartvig Nissen. En oppussing noen sikkert mener burde ha skjedd før man fikk kongelig besøk av det engelske kronprinsparet tidligere i vinter. Hartvig Nissen er ikke ny for kongelige gjester, ettersom både Prinsesse Ragnhild og Prinsesse Astrid har gått her.   
  • Oversikt over skannede og innmålte objekter

  • Utendørsarealer er landmålt, bygninger er skannet

  • Objekter er kodet for enkel håndtering i CAD-verktøy


Hartvig Nissen ble etablert på midten av 1800-tallet som en pikeskole og består i dag av tre undervisningsbygg på flere etasjer hver. Det var en stor jobb å få skannet alle rom. I alt ble det litt mer enn 500 oppstillinger med den bakkebaserte laserskanneren, fordelt på fire dager. Etter at alle rom er blitt skannet, settes disse skannene sammen til en stor punktsky. Ut fra denne punktskyen kan man modellere en 3D-modell. Et fastmerkenett ble også etablert og målt inn rundt skolebyggene. Fastmerkenettet brukes til å georeferere punktskyen og videre 3D-modellen med centimeters nøyaktighet.
  • Kjeller

  • 1. Etasje

  • Loft


Over ser vi detaljnivået på 3D-modellen. Skapene der Eva fikk ubehagelige lapper eller Even åpner med et nonchalant slag og går sin vei til Isaks store beundring, blir som alt annet også med på skanningen.
Skam skolen Hartvig Nissen Skannes skap punktsky
Her ser man skapene slik de ser ut i punktskyen, framstilt med intensitetsverdier. Det er også mulig å få en punktsky med vanlige RGB-farger. Punktskyen i seg selv kan brukes til mye spennende i BIM-verktøy eller visualiseringsprogrammer.  Det er allikevel ofte behov for en 3D-model som er enklere å håndtere i bygg- og tegnings-programmer. Detaljnivået på hva som skal modelleres opp i 3D-modellen kan variere fra jobb til jobb og kundens behov. Med tanke på oppussingen av Hartvig Nissen er nok flyttbare objekter som skap unødvendig å ha med i 3D-modellen. Der det er mer fokus på bærende konstruksjoner og hvordan romarealer kan bedre utnyttes. 
Skam skolen Hartvig Nissen Skannes landmåler i vindu crush
Ved vinduet i trappen kan man fundere over mange problemer, ha viktige samtaler eller kleine møter. Akkurat som de mange trappescenene fra serien kan man fra punktskyen se at det er flere underliggende problemer. I selve trappen sitt tilfelle er det nok de rustene jernbjelkene på undersiden. Landmåleren på dette bildet er nok mer opptatt av om han har sikt til et fastmerke, men kanskje ser han etter «crushet» sitt?

Scan Survey har lang erfaring med nøyaktig dokumentering av bygg og anlegg ved hjelp av laserskanning. Noen få av oppdragene vi gjorde høsten 2017 er dokumentert på hjemmesiden, nemlig Skanning av bekkekulvert, Kulturhistorisk Museum og UIT Narvik. Ta kontakt om du har nye utfordringer til oss!