Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Scan Survey satser med dedikert målebil

Scan Survey har bygd en dedikert målebil slik at vi kan mobilisere raskere og ta på oss flere mobile mapping oppdrag

Scan Survey satser med dedikert målebil

Scan Survey har siden i fjor sommer operert det svært fleksible mobile mapping systemet Leica Pegasus:Two. Mange av våre oppdrag foregår langs vei, og vi har derfor bygd en dedikert målebil slik at vi kan mobilisere raskere og ta på oss flere oppdrag.

Pegalux mobile mapping plattform Pegasustwo on car
Målebilen kan også mobiliseres på arbeidsvogn bak en robel på jernbane eller t-bane, stå på en lekter for laserskanning av f.eks broer eller kaiområder. Det er viktig å påpeke at systemet fremdeles er raskt å demobilisere uten målebilen, og kan monteres på ATV, spesialmonteres til jernbane, t-bane, båt eller andre plattformer. Det er mange muligheter, så om du har en ide til ditt prosjekt så ta kontakt.
Leica Pegasus:Two på robel tbane jernbane
Systemet har to laserskannere som er montert i ulik vinkel, slik at alle flater blir målt om vi står igjen med en komplett punktsky. Laserskannerene er markedets beste, med en målenøyaktighet ned mot 0.2mm så relativ nøyaktighet i punktskyen sikret. Punkttettheten er svært høy siden systemet måler 2 033 454 punkter per sekund.

Punktskyen georefereres med et navigasjonssystem bestående av GNSS (GPS, Glonass, Galileo, Beidou), IMU (treghetsnavigasjon) og odometer. Fra navigasjonssystemet er oppnåelig absolutt nøyaktighet ca 1cm, og punktskyen kan kontrolleres eller forbedres med landmålte punkter.

Samtidig med laserskanningen tas det 360 graders bilder, som leveres i en nettbasert innsynsløsning, det samles bilder med bestemte avstandsintervaller. I 80 km/t kan vi ta bilder hver 3. meter.

Les mer om våre mobile mapping tjenester her, og ta kontakt med Morten Brunes om du har spørsmål!
BeFunky Collage smal