Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Scan Survey omtalt i teknisk ukeblad

Kartgrunnlaget er alfa og omega for at prosjekter skal følge tidsplanen og holde seg innenfor budsjetterte rammer. Scan Survey har spisskompetanse i å gi deg kartleggingsgrunnlaget som sikrer nettopp det.

SPESIALISTER I OPPMÅLING OG GEODATA

Gjenngivelse av artikkel fra Teknisk Ukeblad januar 2018:
Kartgrunnlaget er alfa og omega for at prosjekter skal følge tidsplanen og holde seg innenfor budsjetterte rammer. Scan Survey har spisskompetanse i å gi deg kartleggingsgrunnlaget som sikrer nettopp det, sier Ole Martin Gladhaug i Scan Survey.
Stine med Leica Pegasus Backpack i profil 2
Landmåling er på mange måter det samme som det alltid har vært. Det er teknologien og metodene for å innhente kartdata som har utviklet seg enormt de siste årene. Nye innsamlingsmetoder minimerer behovet for manuelt arbeid i felt langs vei og bane. Det gjør  arbeidshverdagen for landmålerne mindre farlig og sparer kundene for store beløp. Den nye teknologien gir mye sikrere kartleggings data enn før. Det gir også store økonomiske fordeler, for må jernbane og veier stenges i byggeprosessen løper kronene fort, sier Gladhaug. Han minner om at kartdata er ferskvare. Med tanke på fremtidens autonome kjøretøy er korrekt og oppdatert kartdata viktigere enn noensinne.
Ole martin gladhaug intervju Teknisk Ukeblad

Med utstyret på ryggen

Teknologien utvikler seg mot raskere, lettere og billigere laserskannere. Kombinert med flere metoder for navigasjon blir innsamling av store datamengder mer effektivt. Scan Survey har de siste årene satset på Mobile Mapping med kartleggingssystemet Pegasus fra Leica. Gladhaug forteller at systemet er bærbart, samlet i en ryggsekk som veier 13 kg. Det gjør det enkelt å bevege seg rundt i terrenget og raskt og billig ta med over store avstander.
Utstyret kan også monteres på alle typer kjøretøy. Den ryggsekkbaserte løsningen kan benyttes innendørs uten GPS-dekning. Systemet et spesielt godt egnet til kartlegging, dokumentasjon og registrering for bane, veg, anlegg og BIM-prosjekter. Utstyret samler store mengder data med høy presisjon på kort tid fra bildesensorer og laseskannere.

Resultatene bearbeides og kvalitetssikres før dataene innarbeides i en 3D-modell. Det kan benyttes sammen med avansert GIS-verktøy, sier Gladhaug. Fokus på kompetanseutvikling. Flesteparten av ingeniørene i Scan Survey er medeiere i selskapet.

Arbeidsdagen hos oss er preget av en unik interesse for faget. Vi er løsningsorienterte og opptatte av å utvikle arbeidsplassen og feltet videre. Teknologisk har selskapet utviklet seg raskt de siste årene med stor satsing på innovasjon, både på software og hardware. Selskapet er en svært attraktiv arbeidsplass for nyutdannede ingeniører, avslutter Gladhaug.

Sørg for å ha gode og riktige data FØR prosjekteringsfasen settes i gang, da unngår du dyre endringer underveis i byggeprosjektet, råder Ole Martin Gladhaug i Scan Survey.