Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

SCAN SURVEY AS KARTLEGGER TUNNELER I NORD-NORGE

På oppdrag for WSP Norge har Scan Survey AS kartlagt 7 tunneler for Statens vegvesen region nord våren 2017.

SCAN SURVEY AS KARTLEGGER TUNNELER I NORD-NORGE

På oppdrag for WSP Norge har Scan Survey AS kartlagt 7 tunneler for Statens vegvesen region nord våren 2017. Oppdraget gjelder 7 tunneler, med en toltallengde på 20 km. Disse har vært dårlig dokumentert fra tidligere, derfor har vi etablert grunnlagsnett med fastmerker gjennom tunnelene, og bruker laserskanning for å dokumentere tunneloverflaten og infrastrukturen i tunnelene.
 170823_1
Scan Survey har spisskompetanse på kartlegging og generering av TIN. Datafangst i tunneler kan enten utføres med terrestrisk skanner, som flyttes fra stativ til stativ, eller med Leica Pegasus:Two, som er et helt nytt mobile mapping system. Resultat er blant annet en TIN-modell som kan leses direkte inn i prosjekteringsverktøyer som for eksempel Novapoint.

Kartlegging med Leica Pegasus:Two kan gjøres med normal trafikk på veien, slik at en reduserer behovet for veisikring. I tillegg til skanningen benyttes 7 kameraer for å generere et 360 graders bilde, og et termisk kamera brukes til å lokalisere eventuell varmegang i elektrokomponenter og lekkasje i tunnel. En analyse av asfaltkvalitet kan også utføres med Pegasus:Two systemet.170823_2
Tosentunnelen er ca 6 km med hovedsakelig råsprengt fjell. Her monteres fastmerker for georeferering av data mens trafikken avvikles med ledebil.
170823_3
Ferdig triangulert tunnel med digitalisert teknisk infrastruktur i Fykantunnlene i Glomfjord. Disse tekniske installasjonene kan leveres på mange formater, f.eks sammen med metadata på SOSI-format, for prosjektering eller arkivering i NVDB. 170823_4
Utsnitt av tunnelen, der tunneloverflaten vises som TIN, mens infrastrukturen er filtrert ut, og her vises som punktsky.

Scan Survey AS har lang erfaring med innmåling, laserskanning og modellering av tunneler. Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe ditt prosjekt!