Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Scan Survey AS investerer i bærbart Mobile Mapping System

Scan Survey starter 2016-sesongen, som en av de første i verden, med et helt nytt konsept for innsamling av måledata.

SCAN SURVEY AS INVESTERER I BÆRBART mobile mapping system


Pegasus:Backpack Stine Røsjorde LundScan Survey starter 2016-sesongen, som en av de første i verden, med et helt nytt konsept for innsamling av måledata. Leica Pegasus:Backpack er en bærbar sensorplattform hovedsakelig for innsamling av georefererte laserdata og bilder. Datainnsamlingen foregår dynamisk (i bevegelse) og posisjoneringen gjøres ved hjelp av GNSS (GPS og GLONASS), IMU (treghetsnavigasjon) og SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) som muliggjør datainnsamling både innendørs og utendørs. Systemet er lite, lett og kompakt og dermed raskt og billig å mobilisere over store avstander med f. eks fly. Typiske bruksområder vil være innen kartlegging, dokumentasjon og registrering for bane, veg, anlegg og BIM-prosjekter. Leica Pegasus:Backpack utfyller instrumentparken til Scan Survey AS og dataene vil produseres sømløst sammen med andre innmålingsmetoder.

BIM

Pegasus:Backpack har 2 laserskannere som samler informasjon om geometrien av bygg for etablering av 3D-modeller på de vanligste BIM-formatene. I tillegg suppleres laserdataene med 360-graders panoramabilder for dokumentasjon og ytterligere registrering av objekter ved hjelp av fotogrammetri. 

Pegasus:Backpack Stine Røsjorde Lund

Anlegg 

Leica Pegasus:Backpack egner seg svært godt til periodisk dokumentasjon av anlegg. Profilering av terreng, avdekket fjell eller lagoppbygning i veg gjøres raskt og effektivt med kameraenes som supplerer laserdataene i form av 360 graders panoramabilde. Dataene produseres på en effektiv GIS plattform og er dermed egnet for leveranse til FKB og NVDB.

Terrengmodeller og prosjekteringsgrunnlag

Muligheten for å profilere terreng og måle inn detaljer raskt med god nøyaktighet gjør Leica Pegasus:Backpack til et viktig verktøy for etablering av Scan Surveys sømløse tematiserte terrengmodeller. Mulighet for måling inne i skog og vegetasjon åpner for svært detaljerte modeller der andre målemetoder kommer til kort. Terrengmodellene kan suppleres med visualiseringspunktskyer med farger. 


 

Relaterte sider:

Tjenester_mobile-mapping
Tjenester: Mobile mapping

Punktsky av langøyene - scan survey
Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

E18_Langangen_lite
Terrengmodell