Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Nytt Munchmuseum - Laserskanning

Nytt Munchmuseum - Skanning av peler under Paulsenkaia.


Det skjer en voldsom om- og utbygging av Bjørvika i disse dager. Signalbygg skyter opp som paddehatter og enda fler står for tur. Et av disse er det nye Munchmuseet Lambda designet av det spanske arkitetktkontoret Herreros Arquitectos.

Like øst for Operaen, kun adskilt av Akerselvas utløp, ligger restene av Paulsenkaia som i 1875 ble kjøpt av forretningsmannen og byoriginalen Hans Arnt Hartvig Paulsen. Her holdt han kullager og tok i kai store mengder engelsk kull. Tomten, som har sett noen bruksendringer siden da, skal i fremtiden huse Munchs malerier.

Poulsenkaia fastmerkemåling laserskanningPoulsenkaia laserskanning 3d-modell C10Poulsenkaia laserskanning fastmerkemåling 3d-modelll Leica1200

I desember fikk Scan Survey oppdraget med å skanne inn pelene som den østre delen av kaia hviler på. Brorparten er gjemt under bakken og er kun tilgjengelig ved lavvann. Vi dro på oss vadebukser, fant frem hodelyktene og dro ut for å sette fastmerker. Etter en dag i stummende mørke med vann til livet og uten mulighet til å rette ryggen innså vi dog at det var noen praktiske utfordringer.

Stativene var for høye og det var bortimot umulig å få utstyr inn og ut. Heldigvis kan alt løses med verktøy. Etter en formiddag i verkstedet fikk vi bygd om to stativer og lagd en flåte.

Så var det ned igjen - først for å måle inn fastmerkene, nest for å skanne. Ikke overraskende føles det på nervene når den dyre C10en senkes ned i vannet. Til alt hell var kassa tett og holdt seg flytende. Etter en ny dag i mørket fikk vi skannet en lang rekke med peler.

Neste utfordring var pelene ute i dagen på østsiden av kaia. Her var isen for tynn til å bære folk, men tykk nok til å hindre en båt. Løsningen ble å skyve en gummibåt frem over isen og montere en brakett til skanneren på en betongvegg. Når det var gjort tok ikke selve skanningen lang tid.


 
Peter Hagen.