Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Nye ansatte i Scan Survey

Vi har i 2018 ansatt rekordmange, her kan du bli bedre kjent med dem!

Nye ansatte i Scan Survey

Scan survey merker det stadig økende drivet i bygg og anleggsbransen, samtidig som kravene til presisjon og godt grunnlag for prosjektering øker. Vi har i 2018 ansatt rekordmange, her kan du bli bedre kjent med dem!

LO temp original (1)

Linnéa Olofsson har vært ansatt i Scan Survey siden Juni 2018. Hun har erfaring med bearbeiding av punktskyer fra tidligere, og vil til daglig jobbe med prosessering av laserdata, hovedsaklig fra mobile mapping.

Andreas_Muri_temp1_SVjpg

Andreas Muri ble i mars 2018 ansatt i Scan Survey. Han har utdanning fra NTNU med allsidig kompetanse og erfaring innen økonomi, digitalisering etc. Andreas sine kunnskaper kommer godt med i planlegging og organisering av større prosjekter. Blant annet leder han planlegging og utføring av setningsnivellement i Bane NORs prosjekt Sandbukta-Moss-Såstad. Hele 800 bygg blir overvåket, og Andreas benytter GIS-databaser for å håndtere den store mengde informasjon som vil bli samlet inn gjennom mange år.

Bil-Ole-Håkon_SV
Ole-Håkon har vært ansatt som sivilingeniør i Scan Survey siden mai 2018. Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Ole-Håkon jobber i hovedsak med terrengmodeller, laserskanning og mobile mapping med Leica Pegasus:Two Mobile Sensor Platform.

Bil-Håkon_SV

 Håkon Berg Lofthus er ansatt i Scan Survey fra mai 2018.Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Håkon utfører geometrisk kontroll, mengde og målebrevskontroll. Han utfører også fastmerkemåling og anleggsstikking, hvor han har erfaring fra tidligere.

MK_Sorthvitt (2)

Marcin Kosakowski er ansatt i Scan Survey fra oktober 2018. Han har mastergrad i geomatikk fra Polen i 2011, og er erfaren innen byggherreoppfølging, og de fleste former for landmåling, deriblandt laserskanning. Marcin har mye erfaring fra store samferdselsprosjekter.

Du finner kontaktinfo på vår ansatte-side.